Odznaki jeździeckie

     

                        NAJBLIŻSZY  EGZAMIN  NA  ODZNAKĘ  JEŻDŻĘ KONNO 

                  21. 06. 2022 r.  

              WOLNE  MIEJSCA

                   prosimy o przybycie o godz. 18.00,   godz.  18.30 rozpoczęcie egzaminu

                              

           Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres osrodek@kjprofit.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce oraz datę urodzenia, pesel, nr telefonu i adres osoby zdającej. Proszę dopisać również imię konia lub informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy koniu Stajni Profit. Pod danymi proszę umieścić oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stajnię Profit przy KJ Profit oraz przekazanie ich Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu w zakresie niezbędnym do udziału w egzaminie na Odznakę Jeździecką oraz otrzymania stosownych zaświadczeń, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )

Przed egzaminem proszę wydrukować i uzupełnić oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego druk  dostępny jest na stronie PZJ lub w plikach do pobrania znajdujących się poniżej.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO :

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata wynosi 300 zł. Koszt wynajęcia konia ze stajni Profit 140 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

ODZNAKI BRĄZOWA I SREBRNA :

Koszt egzaminu to 190 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata wynosi 330 zł. Koszt wynajęcia konia ze stajni Profit 140 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Uwaga ważne zmiany!

Z dniem 01.01.2022 wszedł w życie nowy regulamin odznak jeździeckich PZJ. Zatwierdzono kilka istotnych zmian. Najważniejsze to dodanie do dotychczasowego, trzystopniowego systemu czwartej, obowiązkowej odznaki Jeżdżę Konno. Posiadanie w/w odznaki jest konieczne, aby przystąpić do kolejnej – brązowej. Kolejną ważną zmianą jest możliwość poprawy jednej, niezaliczonej części egzaminu bez konieczności zdawania całości. Regulamin dostępny jest na stronie PZJ pod linkiem https://pzj.pl/…/12/system-odznak-17-12-2021-clean-1.pdf

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki  „Zasady jazdy konnej” – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są :

  1. „Akademia Jeździecka” – Wacław Pruchniewicz  wyd. Akademia Jeździecka
  2. „Nos do przodu” – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. „Poradnik młodego jeźdźca” – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka 

Oceny egzaminatorów są ostateczne. Wytyczne PZJ do przeprowadzenia egzaminów na odznaki jeździeckie :

  • ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
  • ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy półsiad i dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez pojedyncze przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami (utrzymanie optymalnego tempa, prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, przypisana liczba skoków galopu pomiędzy przeszkodami, znalezienie miejsca prawidłowego odskoku), a także styl skoku.
  • wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
  • szczegółowe kryteria oceny oparte są o „Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na szkoleniach jeździeckich”.
  • z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową i Srebrną są zwalniani zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne pliki do pobrania w formacie PDF, które są  zgodne z Regulaminem Odznak Jeździeckich  Polskiego Związku Jeździeckiego – stan prawny na dzień 01.01.2022r.