Odznaki jeździeckie

     

                        NAJBLIŻSZY  EGZAMIN  NA  ODZNAKĘ  BRĄZOWĄ  I  SREBRNĄ

                  22. 05. 2021 r.  

               WOLNE MIEJSCA 

godz.  15.00 spotkanie organizacyjne,   godz.  16.00 rozpoczęcie egzaminu

           Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres osrodek@kjprofit.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce oraz datę urodzenia, pesel, nr telefonu i adres osoby zdającej. Proszę dopisać również imię konia lub informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy koniu Stajni Profit. Pod danymi proszę umieścić oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stajnię Profit przy KJ Profit oraz przekazanie ich Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu w zakresie niezbędnym do udziału w egzaminie na Odznakę Jeździecką oraz otrzymania stosownych zaświadczeń, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )

Przed egzaminem proszę wydrukować i uzupełnić oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego druk  dostępny jest na stronie PZJ lub w plikach do pobrania znajdujących się poniżej.

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata dodatkowa wynosi 60 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Nowy regulamin obejmujący zmiany oraz zestaw pytań znajdziecie na stronie PZJ – link poniżej :

Odznaki jeździeckie

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki  „Zasady jazdy konnej” – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są :

  1. „Akademia Jeździecka” – Wacław Pruchniewicz  wyd. Akademia Jeździecka
  2. „Nos do przodu” – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. „Poradnik młodego jeźdźca” – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka 

Oceny egzaminatorów są ostateczne. Wytyczne PZJ do przeprowadzenia egzaminów na odznaki jeździeckie :

  • ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
  • ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy półsiad i dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez pojedyncze przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami (utrzymanie optymalnego tempa, prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, przypisana liczba skoków galopu pomiędzy przeszkodami, znalezienie miejsca prawidłowego odskoku), a także styl skoku.
  • wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
  • szczegółowe kryteria oceny oparte są o „Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na szkoleniach jeździeckich”.
  • z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową i Srebrną są zwalniani zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową.

Powszechna odznaka JEŻDŻĘ KONNO

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej odznaki „Jeżdżę Konno”. Kryteria ocen podczas egzaminu znajdziecie poniżej.

Licencjonowany szkoleniowiec PZJ ocenia umiejętności kandydata w zakresie:

Umiejętności praktyczne:

– prawidłowe podejście do konia

– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia

– prowadzenie w ręku i wiązanie, siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu

– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

– interpretacja zachowania konia

– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu

– podstawy budowy konia, maści i odmiany

– zasady zachowania na ujeżdżalni

– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne pliki do pobrania w formacie PDF, które są  zgodne z Regulaminem Odznak Jeździeckich  Polskiego Związku Jeździeckiego – stan prawny na dzień 01.04.2019r.

Dodatkowe pliki do pobrania :