Odznaki jeździeckie

     

                                     NAJBLIŻSZY EGZAMIN NA ODZNAKĘ BRĄZOWĄ I SREBRNĄ – 12. 09. 2020 r.  

               wolne miejsca 

godz.  15.00 spotkanie organizacyjne,   godz.  16.00 rozpoczęcie egzaminu

           Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres osrodek@kjprofit.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce oraz datę urodzenia, pesel, nr telefonu i adres osoby zdającej. Proszę dopisać również imię konia lub informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy koniu Stajni Profit. Pod danymi proszę umieścić oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stajnię Profit przy KJ Profit oraz przekazanie ich Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu w zakresie niezbędnym do udziału w egzaminie na Odznakę Jeździecką oraz otrzymania stosownych zaświadczeń, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )

Przed egzaminem proszę wydrukować i uzupełnić oświadczenie, które dostępne jest na stronie PZJ w zakładce system szkoleń- odznaki- pliki do pobrania.

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata dodatkowa wynosi 60 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Nowy regulamin obejmujący zmiany oraz zestaw pytań znajdziecie na stronie PZJ

http://www.pzj.pl/przepisy-i-regulacje?kategoria=71&podkategoria%5B0%5D=126

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. Poniżej znajdziecie Państwo daty egzaminów oraz pytania do egzaminów, programy próby ujeżdżenia oraz oświadczenia dla osób chcących przystąpić do egzaminu.
W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki – Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są:

  1. Akademia jeździecka – Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
  2. Nos do przodu – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. Młody jeździec – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. Poradnik młodego jeźdźca – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka Wytyczne PZJ do przeprowadzenia egzaminów na odznaki jeździeckie:

W czasie egzaminu egzaminatorzy porównują umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki. Oceny egzaminatorów są ostateczne.

  • ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
  • ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy półsiad i dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez pojedyncze przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami (utrzymanie optymalnego tempa, prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, przypisana liczba skoków galopu pomiędzy przeszkodami, znalezienie miejsca prawidłowego odskoku), a także styl skoku.
  • wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
  • szczegółowe kryteria oceny oparte są o „Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na szkoleniach jeździeckich”.
  • z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową i Srebrną są zwalniani zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową.

Powszechna odznaka JEŻDŻĘ KONNO.

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej odznaki „Jeżdżę konno” . Kryteria ocen podczas egzaminu znajdziecie poniżej.

Licencjonowany szkoleniowiec PZJ ocenia umiejętności kandydata w zakresie:

Umiejętności praktyczne:

– prawidłowe podejście do konia

– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia

– prowadzenie w ręku i wiązanie – siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu

– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

– interpretacja zachowania konia

– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu

– podstawy budowy konia, maści i odmiany

– zasady zachowania na ujeżdżalni

– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy

Poniżej znajdziecie aktualne pliki do pobrania, które są  zgodne z Regulaminem Odznak Jeździeckich  Polskiego Związku Jeździeckiego – stan prawny na dzień 01.04.2019r.

Poniżej  znajdziecie nieaktualne już pliki do pobrania ( pytania i odpowiedzi ) które obowiązywały w poprzednim Regulaminie Odznak Jeździeckich. Jednak mogą się one Wam przydać w trakcie nauki wiedzy teoretycznej.

Dodatkowe pliki do pobrania :