Odznaki jeździeckie

                  

                               NAJBLIŻSZY  EGZAMIN  NA  ODZNAKĘ  JEŻDŻĘ KONNO 

                  19. 06. 2024r.  

               BRAK WOLNYCH MIEJSC

                   prosimy o przybycie o godz. 15.30,  godz. 16.00 rozpoczęcie egzaminu

              

                     NAJBLIŻSZY  EGZAMIN  NA  ODZNAKI  BRĄZOWĄ I SREBRNĄ

               14. 06. 2024r.

                WOLNE MIEJSCA

               tylko dla osób zdających na własnym koniu

                   prosimy o przybycie o godz. 16.00,   godz. 17.00 rozpoczęcie egzaminu

      

Poniżej podajemy następne terminy egzaminów :

1/ Odznaka Jeżdżę Konno :

 • 19.06.2024r. egzamin godz. 16.00 , spotkanie organizacyjna 15.30

2/ Odznaki Brązowa i Srebrna :

 • 14.06.2024r. egzamin godz. 17.00 , spotkanie organizacyjne 16.00

Uwaga ważne zmiany!

Z dniem 01.01.2024r. wszedł w życie nowy regulamin odznak jeździeckich PZJ. Zatwierdzono kilka istotnych zmian. Najważniejsze to dodanie do dotychczasowego, trzystopniowego systemu czwartej, obowiązkowej odznaki Jeżdżę Konno. Posiadanie w/w odznaki jest konieczne, aby przystąpić do kolejnej – brązowej. Kolejną ważną zmianą jest możliwość poprawy jednej, niezaliczonej części egzaminu bez konieczności zdawania całości. Regulamin dostępny jest na stronie pzj.pl oraz poniżej.

ODZNAKA JEŻDŻĘ KONNO :

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze Stajni Profit opłata wynosi 300 zł. W cenę wliczony jest koszt wynajęcia konia ze Stajni Profit, który wynosi 140 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Aby zapisać się na egzamin, należy na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego www.pzj.pl dokonać REJESTRACJI w systemie ARTEMOR. Następnie znaleźć egzamin w Stajni Profit i zgłosić się. Po dokonaniu wszystkich formalności na stronie PZJ, należy na maila osrodek@kjprofit.pl wysłać – imię i nazwisko, numer telefonu, datę egzaminu oraz informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy na koniu ze Stajni Profit. W przypadku zdawania egzaminu na koniu z naszej stajni, należy podać także wzrost osoby zdającej.

Ponieważ limity dotyczące ilości zapisanych na egzamin osób muszą być zgodne z Regulaminem Odznak, proszę pamiętać o tym, że pomimo rejestracji uczestnik może nie zostać przyjęty na egzamin z powodu braku wolnych miejsc. Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestnika w momencie gdy otrzyma od niego mail ze zgłoszeniem.

ODZNAKI BRĄZOWA I SREBRNA :

Koszt egzaminu to 200 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze Stajni Profit opłata wynosi 400 zł. W cenę wliczony jest koszt wynajęcia konia ze Stajni Profit, który wynosi 200 zł. Ponadto należy ten fakt zgłosić na nr telefonu 668 528 027, potwierdzić dostępność konia oraz obowiązkowo odbyć jeden przygotowujący trening na wybranym koniu. Koszt takiego treningu to 120 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Aby zapisać się na egzamin, należy na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego www.pzj.pl ZALOGOWAĆ się w systemie ARTEMOR. Następnie znaleźć egzamin w Stajni Profit i zgłosić się. Po dokonaniu wszystkich formalności na stronie PZJ, należy na maila osrodek@kjprofit.pl wysłać – imię i nazwisko, numer telefonu, datę egzaminu oraz informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy na koniu ze Stajni Profit. W przypadku zdawania egzaminu na koniu z naszej stajni, należy podać także wzrost osoby zdającej.

Ponieważ limity dotyczące ilości zapisanych na egzamin osób muszą być zgodne z Regulaminem Odznak, proszę pamiętać o tym, że pomimo rejestracji uczestnik może nie zostać przyjęty na egzamin z powodu braku wolnych miejsc. Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestnika w momencie gdy otrzyma od niego mail ze zgłoszeniem.

Wszystkie płatności za powyższe egzaminy należy dokonać gotówką w dniu egzaminu ! 

Poniżej publikujemy instrukcję rejestracji i logowania się do systemu Artemor. Instrukcja jest w formacie PDF.  Ta sama instrukcja znajduje się również na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego.

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki  „Zasady jazdy konnej” – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są :

 1. „Akademia Jeździecka” – Wacław Pruchniewicz  wyd. Akademia Jeździecka
 2. „Nos do przodu” – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
 3. „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
 4. „Poradnik młodego jeźdźca” – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka 

Oceny egzaminatorów są ostateczne. Wytyczne PZJ do przeprowadzenia egzaminów na odznaki jeździeckie :

 • ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
 • ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy półsiad i dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez pojedyncze przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami (utrzymanie optymalnego tempa, prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, przypisana liczba skoków galopu pomiędzy przeszkodami, znalezienie miejsca prawidłowego odskoku), a także styl skoku.
 • wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
 • szczegółowe kryteria oceny oparte są o „Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na szkoleniach jeździeckich”.
 • z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową i Srebrną są zwalniani zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne pliki do pobrania w formacie PDF, które są  zgodne z Regulaminem Odznak Jeździeckich Polskiego Związku Jeździeckiego – stan prawny na dzień 01.01.2024r.