Odznaki jeździeckie

     

                        NAJBLIŻSZY  EGZAMIN  NA  ODZNAKĘ  BRĄZOWĄ  I  SREBRNĄ

                  05. 12. 2021 r.  

               WOLNE  MIEJSCA 

godz.  8.00 spotkanie organizacyjne,   godz.  9.00 rozpoczęcie egzaminu

           Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres osrodek@kjprofit.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce oraz datę urodzenia, pesel, nr telefonu i adres osoby zdającej. Proszę dopisać również imię konia lub informację o tym czy egzamin będzie zdawany na własnym koniu czy koniu Stajni Profit. Pod danymi proszę umieścić oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stajnię Profit przy KJ Profit oraz przekazanie ich Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu w zakresie niezbędnym do udziału w egzaminie na Odznakę Jeździecką oraz otrzymania stosownych zaświadczeń, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych )

Przed egzaminem proszę wydrukować i uzupełnić oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego druk  dostępny jest na stronie PZJ lub w plikach do pobrania znajdujących się poniżej.

Koszt egzaminu to 190 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata wynosi 330 zł. Koszt wynajęcia konia ze stajni Profit 140 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Uwaga ważne zmiany!

Z dniem 01.01.2022 wszedł w życie nowy regulamin odznak jeździeckich PZJ. Zatwierdzono kilka istotnych zmian. Najważniejsze to dodanie do dotychczasowego, trzystopniowego systemu czwartej, obowiązkowej odznaki Jeżdżę Konno. Posiadanie w/w odznaki jest konieczne aby przystąpić do kolejnej, brązowej. Kolejną ważną zmianą jest możliwość poprawy jednej, niezaliczonej części egzaminu bez konieczności zdawania całości. Regulamin dostępny jest na stronie PZJ pod linkiem https://pzj.pl/…/12/system-odznak-17-12-2021-clean-1.pdf

Nowy regulamin obejmujący zmiany oraz zestaw pytań znajdziecie na stronie PZJ – link poniżej :

Odznaki jeździeckie

Nasz ośrodek posiada certyfikat PZJ pozwalający na organizowanie egzaminów do Odznak Jeździeckich. W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki  „Zasady jazdy konnej” – cz. 1, 2 i 3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania się do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej” są :

  1. „Akademia Jeździecka” – Wacław Pruchniewicz  wyd. Akademia Jeździecka
  2. „Nos do przodu” – Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
  3. „Młody jeździec” – Lucinda Green, wyd. Galaktyka
  4. „Poradnik młodego jeźdźca” – Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka 

Oceny egzaminatorów są ostateczne. Wytyczne PZJ do przeprowadzenia egzaminów na odznaki jeździeckie :

  • ocena umiejętności ujeżdżeniowych – ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
  • ocena umiejętności w skokach – oceniany będzie prawidłowy półsiad i dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez pojedyncze przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami (utrzymanie optymalnego tempa, prawidłowe wyjeżdżanie zakrętów, przypisana liczba skoków galopu pomiędzy przeszkodami, znalezienie miejsca prawidłowego odskoku), a także styl skoku.
  • wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
  • szczegółowe kryteria oceny oparte są o „Wytyczne do przeprowadzania egzaminów na szkoleniach jeździeckich”.
  • z egzaminu praktycznego (z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie) na Odznakę Brązową i Srebrną są zwalniani zawodnicy posiadający aktualną, dowolną klasę sportową.

Powszechna odznaka JEŻDŻĘ KONNO

Uchwałą U/118/8/E/2013 Polski Związek Jeździecki przyjął system nadawania Powszechnej odznaki „Jeżdżę Konno”. Kryteria ocen podczas egzaminu znajdziecie poniżej.

Licencjonowany szkoleniowiec PZJ ocenia umiejętności kandydata w zakresie:

Umiejętności praktyczne:

– prawidłowe podejście do konia

– prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia

– prowadzenie w ręku i wiązanie, siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu

– umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

– interpretacja zachowania konia

– podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu

– podstawy budowy konia, maści i odmiany

– zasady zachowania na ujeżdżalni

– podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy

Koszt egzaminu to 160 zł na własnym koniu. W przypadku przystępowania do egzaminu na koniu ze stajni Profit opłata wynosi 300 zł. Koszt wynajęcia konia ze stajni Profit 140 zł. Opłaty przyjmujemy podczas spotkania organizacyjnego.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne pliki do pobrania w formacie PDF, które są  zgodne z Regulaminem Odznak Jeździeckich  Polskiego Związku Jeździeckiego – stan prawny na dzień 01.04.2019r.

Dodatkowe pliki do pobrania :