PONY GAMES – Slalom

potrzebne: 1 pałeczka, 5 tyczek z podstawami

1 jeździec pokonuje slalom, przekazuje pałeczkę następnemu zawodnikowi. Konie zawodników, którzy przekazują pałeczkę muszą wszystkimi kopytam znajdować się w polu startowym.

W przypadku upuszczenia pałeczki należy ją podnieść. W przypadku ominięcia tyczki należy wrócić do miejsca popełnienia błędu i kontynuować. Gdy nastąpi przewrócenie tyczki należy ją podnieść i umieścić we właściwym miejscu.