Hipoterapia

W naszej stajni prowadzimy również zajęcia z HIPOTERAPII

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka : fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych. Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju :
DZIECI :
Zespoły neurologiczne

  1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
  2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
  3. Minimalne uszkodzenia mózgu.
  4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
  5. Dzieci niedowidzące i niewidome.
  6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

  1. Wady postawy.
  2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
  3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

  1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a (z obowiązkowym zdjęciem rtg – bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).
  2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
  3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
  4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

DOROŚLI :

  1. Stwardnienie rozsiane.
  2. Stany po udarze.
  3. Stany po urazach czaszkowo – mózgowych.
  4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
  5. Choroby i zaburzenia psychiczne.
  6. Uzależnienia.
  7. Patologie społeczne.

Hipoterapia to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Fachowo prowadzona hipoterapia oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także na jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Hipoterapia stosowana przez profesjonalnych instruktorów, przy przestrzeganiu wskazań i przeciwwskazań, stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych.

Aby zajęcia przyniosły pożądany efekt i były skuteczne ważna jest współpraca z wszystkimi specjalistami – lekarzami zajmującymi się danym pacjentem. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem zajęć rzetelnie wypełnić i dostarczyć do naszej stadniny „Kartę zdrowia” dziecka, której wzór znajduje się na naszej stronie (pliki do pobrania). Zapraszamy nie tylko dzieci, ale także dorosłych! Hipoterapia może być doskonałą formą gimnastyki korekcyjnej dla osób w każdym wieku. Jest także jedną z metod rehabilitacyjnych, mającą na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, pozwala również wyeliminować dysfunkcje powstałe w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów.

CENNIK HIPOTERAPIA :

  • Jedna jednostka hipoterapeutyczna 30 minut – koszt 75 zł
  • Karnet na 10 zajęć hipoterapeutycznych – koszt 700 zł

Serdecznie zapraszamy 🙂