PONY GAMES i sportowa sekcja jeździecka

PONY GAMES cieszy się ogromną popularnością w Europie. Jest to świetny sposób doskonalenia umiejętności jeździeckich i koordynacji ruchowej poprzez dobrą zabawę. W Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularna dyscyplina lecz mamy nadzieje że dzięki doświadczeniu zdobytemu za granicą oraz współpracy z czeskimi klubami uda nam się ją rozpowszechnić również u nas.

Poniżej zamieszczamy zasady poszczególnych konkurencji które obowiązują na turniejach w całej Europie. W czasie rozgrywania konkursów towarzyskich można prowadzić konia zawodnika aby umożliwić start najmłodszym uczestnikom i osobom które nie posiadły wystarczających umiejętności aby startować samodzielnie. Liczy się dobra zabawa. Zaletą Pony Games jest również to, że każdy błąd można naprawić.

Skrócone zasady ogólne:

 • miejsce gdzie rozgrywany jest turniej musi być ogrodzone i zamknięte.
 • maksymalna ilość drużyn to 8.
 • odstępy między tyczkami muszą wynosić od 7 do 10 m.
 • wyposażenie wszystkich torów musi być identyczne i każda drużyna musi przywieźć swoje wyposażenie spełniające europejskie standardy
 • wzrost, waga i doświadczenie jeźdźca musi być dopasowane do wzrostu, postury i wyszkolenia kucyka.
 • drużyna składa się z 4 lub 5 kucyków i 4 lub 5 zawodników
 • wszyscy zawodnicy muszą mieć elementy stroju w takim samym kolorze.
 • jeden z zawodników, startujący jako ostatni musi mieć opaskę, szerokości min.5 cm, umieszczoną na kasku.
 • każdy zawodnik musi mieć kask z trzystopniowym zapięciem
 • zabrania się używania i posiadania: ostróg, palcatów, biżuterii, zegarków, czapsów i sztylpów. Zabrania się również zaplatania grzywy i ogona konia.
 • start obwieszczany jest opuszczeniem chorągwi przez sędziego.
 • przy przekazaniu pałeczki wszystkie 4 nogi koni zawodników muszą znajdować się w strefie startowej.
 • każdy błąd musi zostać niezwłocznie naprawiony. Jeździec może naprawić błąd nawet po przekroczeniu linii mety.
 • przy większej ilości pomyłek, błędy należy korygować w odwrotnej kolejności do tej, w której zostały  popełnione czyli „od tyłu”, następnie kontynuować grę zgodnie z zasadami.
 • nie naprawienie błędu skutkuje niesklasyfikowaniem w danym konkursie.
 • upadek jeźdźca nie oznacza eliminacji z konkursu, chyba że sędzia zarządzi inaczej

 

ZASADY OGÓLNE

Wstęp

Termin PONY GAMES oznacza gry sztafetowe. Jest to wyścig, gdzie każdy zawodnik startuje pojedynczo. Celem PG jest nabycie umiejętności jeździeckich poprzez zabawę. Pony Games opiera się na trzech podstawowych zasadach: współpracy z kucem, socjalizacji poprzez pracę drużynową oraz autonomii. Mianem kucyka określa się tu zarówno kuce jak i duże konie.

 

1. Organizacja

1.1 Plac konkursowy musi być ogrodzony i o możliwie równym podłożu. Maksymalna ilość torów to 8. Rzędy tyczek muszą być rozmieszczone w odległości 7 do 10 metrów względem siebie ( w grach na poziomie elitarnym min. 8 m). Dla poziomu Elitarnego zaleca się oznaczenie Strefy Bezpieczeństwa (3m) – służy ona do bezpiecznego wyhamowania rozpędzonych kucyków po przekroczeniu linii. W tym miejscu nie mogą znajdować się pozostali uczestnicy.

1.2 Tory. Wszystkie elementy torów muszą być identyczne, zgodne z oficjalnymi standardami. Każdy klub musi przywieźć własne wyposażenie toru zgodne ze standardami. W ostateczności sprzęt może zostać wypożyczony u organizatora. Kierownik toru jest odpowiedzialny za stan elementów wyposażenia. Tyczki powinny byc rozmieszczone w odległości 7 do 9 metrów w zależności od wielkości placu konkursowego. W przypadku gier wymagających 4 tyczek jedna zostaje odstawiona.

2. Kategorie

2.1. Drużyny

Dolny limit wieku wynosi 6 lat

12 lat lub mniej

14 lat lub mniej

18 lat lub mniej

kategoria Open bez górnej granicy wieku.

2.2. Pary – zasady ogólne takie same jak w przypadku zespołów. Niektóre gry zostały zmodyfikowane na potrzeby osób startujących w parach.

Wysokość, waga i doświadczenie zawodnika muszą być odpowiednie do wzrostu, budowy i doświadczenia kucyka. (Odpowiedzialność głównego sędziego)

3. Skład sędziowski.

3.1. Jury:

główny sędzia, który jest także starterem i komentatorem (jeśli to konieczne). Zarządza on spotkaniem szefów ekip po ukończeniu każdej gry. W przypadku sytuacji spornych jest odpowiedzialny za ich rozstrzygnięcie zgodnie z zasadami fair play (fair-play spirit), a jego decyzja jest nieodwracalna.

drugi sędzia stojący po przeciwnej stronie placu turniejowego.

kierownik toru i personel techniczny zapewniający prawidłowe umieszczenie elementów torów w trakcie zawodów

Komisarz który nadzoruje przepieg turnieju i jest odpowiedzialny za dobro kucyków oraz bezpieczeństwo jeźdźców.

Po skończonej grze każdy sędzia dodatkowy, wydelegowany przez drużynę musi poinformować Głównego Sędziego o nieskorygowanych błędach lub incydentach, które widział i które wchodzą w zakres jego kompetencji.

Każda drużyna musi wydelegować przynajmniej jednego sędziego dodatkowego (musi on mieć co najmniej 15 lat + bardzo dobrą znajomość zasad PG ) i jednego członka personelu technicznego (minimum 12 lat) . Jeśli jednego lub obu brakuje , drużyna zostanie ukarana. (zgodnie z Artykułem 9.1.)

Sędziowie dodatkowi oraz członkowie personelu technicznego nie mogą doradzać zawodnikom ani dopingować drużyn do gry.

4. Zawodnicy

4.1. Uczestnictwo.

Jeden zawodnik może wziąć udział w dwóch turniejach podczas jednego dnia, w różnych kategoriach.

Dwie drużyny nie mogą mieć więcej niż dwóch tych samych zawodników w dwóch różnych kategoriach.

4.2 Drużyna.

Zespół składa się z 4 lub 5 zawodników i 4 lub 5 kucy. Skład drużyny może być zmieniany aż do rozpoczęcia gry. Jeźdźcy i kucyki mogą zamieniać sie podczas turnieju, między grami. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu zespół ma tylko trzech zawodników nie może kontynuować gry.

Podczas turnieju jeden kuc nie może należeć do dwóch drużyn.

4.3 Ubiór

Wszyscy zawodnicy drużyny muszą mieć stroje w tej samej kolorystyce.

Dozwolone jest obuwie wyłącznie jeździeckie niskie lub wysokie.

Zawodnik startujący jako ostatni musi umieścić na kasku widoczną taśmę o szerokości min. 5 cm.

Kask zawodnika musi być trzypunktowy, odpowiednio dopasowany.

Zabronione elementy stroju to: ostrogi, palcaty, sztylpy, czapsy, biżuteria, zegarki oraz inne przedmioty które mogą utrudniać start w zawodach oraz stwarzać zagrożenie dla uczestnika.

5. Kuc

5.1. Kodeks Postępowania z Koniem OZJ Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.

Minimalny wiek kuca: 4 lata – mo brać udział w jednym konkursie dziennie, 5- latki i starsze konie mogą startować 3 razy w ciągu dnia.

Poziom elitarny – Minimalny wiek kuca wynosi 5 lat

5.2. Wyposażenie

Zabronione jest zaplatanie grzywy i ogona.

Siodło jest obowiązkowe- musi ono posiadać bezpieczne lub otwarte zamki.

Wędzidło zwykłe puste lub pełne, oliwka, stal nierdzewna, guma lub powlekane skórą.

6. PROGRAM

Program musi określać które gry będą obowiązywać w czasie turnieju. Dla poziomu 1 i 2 min. 6 gier, dla poziomu Elitarnego min.8 gier.

7. Gry

Poziom 2

Slalom, piłka i stożek, pięć flag, karton, lina, dwie flagi, dwa kubki, listonosz

Poziom 1 .

Slalom, pięć flag, karton, lina, dwie flagi, dwa kubki, piłka I stożek, listonosz,

bierz I jedź, pięć filiżanek, kosz, kamienie, 2 butelki, teksab, opona, mały prezydent

Poziom elitarny

slalom, piłka I stożek, pięć flag, karton, dwie flagi, lina, swa kubki, listonosz

bierz I jedź, pięć kubków, kosz, kamienie, dwie butelki, teksab, opona, mały prezydent,

drewno, balony, skarpetki, bank, piramida, sprzątanie kartonów, trzy filiżanki, windsor tower, narzędzia, prowadź I jedź, butelki, turniej rycerski, cztery flagi, piłki I stożki, przewodniczący, skrzynka narzędziowa, wywymiana butelek

 

Standardy techniczne każdej gry na www.pony-games.cz

 

8. PRZEBIEG TURNIEJU

8.1. Spotkanie szefów ekip. Kieruje nim sędzia główny a jego celem jest omówienie wszystkich punktów programu zawodów.

8.2. Kontrola

Zarówno jeźdźcy jak I kuce moga zostać poddani kontroli przed startem. Sprawdzany może być sprzęt I ubór zawodników. Jeżeli kontrola wykaże braki lub niezgodności sprzętu z regulaminem zawodnik jest wezwany do wymiany lub uzupełnienia sprzętu.

8.3 Start

Podniesiona flaga przez sędziego oznacza konieczność przygotowania się do startu poprzez wejście pierwszego zawodnika do boksu startowego. Opuszczenie flagi przez sędziego oznacza